Gode råd og tips til boligen

Bekæmpelse af sølvfisk, sølvkræ og sild

0

Sølvfisk benævnes også sølvkræ eller sild og der er gået mere end 300 millioner år siden det første sølvfisk lignende dyr så dagens lys jf. det Jordbrugsvidenskabelige fakultet på Århus universitet (2009).

solvfisk

Der er to typer af sølvfisk, det ene er sølvfarvet og bliver omtrent 1 cm lang og hedder Lepisma saccharina på latin. Den anden type bliver godt 2 cm lang, er grålig med mørke pletter og hedder Thermobia domestica (ibid, 2009) på latin.

.

Hvor gamle kan sølvfisk blive og hvad lever sølvfisk af?

Sølvfisk kan blive op til 4 til 5 år gamle, hunnerne lægger dog ikke særlig mange æg og ungerne bliver kønsmodne efter et halvt år. De bor og gemmer sig i revner og sprækker eksempelvis i på badeværelset og i køkkenet. Sølvfisk er meget lyssky, så de piler af sted og gemmer sig, når man eksempelvis tænder lyset på badeværelset, hvor de ofte bor og lever af sukker, stivelse og døde insekter. Sølvfisk bor ofte på fugtige lokaliteter, hvor de kan gøre skade på eksempelvis fugtigt papir i bøger (Jorbrugsvidenskabelige fakultet, 2009), hvor de kan gnave og fordøje det fugtige papir. Overordnet set gør de ikke megen skade, men kan bekæmpes og dertil bør fugtigheden i boligen elimineres, så der ikke også kommer angreb af skimmelsvamp, som ofte er noget mere omfattende at bekæmpe.

.

Bekæmpelse af sølvfisk

Sølvfisk kan godt lide fugt, så det er godt at støvsuge alle revner og sprækker jævnligt (Jorbrugsvidenskabeligt fakultet, 2009) og sørge for at tømme eller skifte støvsugerposen, så sølvfiskene ikke finder føde og får mulighed for at overleve inde i støvsugeren.

Find dine støvsugerposer her >>

Sølvfisk kan bekæmpes ved både at støvsuge revner og sprækker samt at anvende insektgift til krybende og kravlende insekter. Sprøjt alle revner og sprækker grundigt med insektgift samt paneler og fodlister (ibid, 2009).

Effektiviteten for bekæmpelse af sølvfisk varierer, så udfaldet er enten en kraftig reduktion eller fjernelse af sølvfiskene. Hvor effektivt behandlingen virker er betinget af at dyrenes overlevelsesvilkår elimineres og at deres forskellige bosteder minimeres for fugt og at sølvfiskene sprøjtes og dræbes effektivt med gift. Men giv behandlingen er et godt forsøg, prøv det og se om det ikke lykkes jer at minimere eller bekæmpe sølvfisk effektivt – god jagt.

Køb insektspray her >>

.

Kilder

Jordbrugsvidenskabelige fakultet (2009). Sølvkræ. Århus universitet [Citeret d. 25. dec. 2014]. Link: http://www.dpil.dk/dpil2005/HTML/soelvkrae.htm

Leave A Reply

Your email address will not be published.