Brandslukning – Gode råd til slukning af brand


Når det brænder er det vigtigt med en hurtig indgriben fra din side for bedst muligt at forhindre at branden udvikler sig og bidrager til større skade. Ring altid 112, hvis det brænder og lad alarmcentralen vejlede dig i den konkrete situation. Herunder er en gennemgang af brandslukningsudstyr, funktioner og et par gode råd til dig og din familie.

For at kunne gribe hurtigt ind er det vigtigt, at der er tilstrækkeligt med velegnede slukningsredskaber og midler tilstede samt at de anvendes korrekt.

.

Vand

Vand fra vandhanen må ikke anvendes mod brand i elektriske installationer og brand i væsker, da det fremmer kraftig aerosoldannelse og dermed kan branden spredes uønsket.

Vand anbefales anvendt til små brande i faste materialer som tekstiler, møbler og lignende.

.

CO2

Kulsyre (CO2) anbefales til små væskebrande og/eller brande i elektriske installationer som laptops. Kulsyre er rigtig velegnet til elektriske installationer. Kulsyre (CO2) har dog en ringe slukningseffekt af en glødebrand, så hvis du slukker en lille brand i en papirkurv med CO2 (kulsyre), skal du efterslukke med vand.

.

Brandtæppe

Brandslukning med et brandtæppe anbefales til brand i mindre mængder af væsker som fritureolie i en gryde, stegepande, gryde o.lign. små brande.

Køb brandtæppe her >>

Mange virksomheder rundt om i Danmark har mulighed for at tilbyde uddannelse af personale i elementær brandbekæmpelse for at oplære medarbejdere effektivt i anvendelse af slukningsredskaber. Kontakt eventuelt din lokale leder på arbejdspladsen og dit lokale brandvæsen for at høre mere om mulighederne for kursus og uddannelse i brandslukning.

.

Flugtveje

Du kan med fordel samle familien og skabe et overblik over, hvilke flugtveje I har, hvis der i værste fald en dag skulle opstå brand derhjemme. Flugtveje skal være let tilgængelige og ryddelige i deres fulde bredde, og der må ikke stå forhindringer eller inventar af nogen art på gangarealet, da det blokerer flugtvejen. Det kan være fristende at placere inventar på en bagtrappe eller i vinduer i et eller flere rum med vinduer ud til haven eller gaden, men sørg for at hold alle flugtveje frie. Husk selv en lille papkasse placeret forkert i en flugtvej kan have fatale konsekvenser, hvis der opstår behov for akut evakuering.

En flugtvej bør heller ikke blokeres i det videre forløb udenfor huset af cykler, haveredskaber eller andet. Sørg desuden for altid at ryde sne på flugtveje.

.

Redningsåbninger

Opstår der brand i hjemmet, hvor enhver flugt er fuldstændig spærret forårsaget af flammer eller røg på flugtvejen (gangarealet), anbefales det at placere sig i et rum med en redningsåbning som et vindue o.lign. Dernæst at lukke døren til gangarealet, lufte evt. røg ud gennem vinduet, alarmere brandvæsenet og give sig til kende i vinduet og blive i sit lokale, hvis det er ikke er muligt at komme ud af den brændende bygning på anden vis.

Når brandvæsenet ankommer vil de redde indespærrede personer ud gennem vinduer med stiger og lifte. Sådanne redningsåbninger betragtes som den absolut sidste udvej for brandvæsenet, og man vil i alle tilfælde anvende bygningens naturlige flugtveje i det omfang, det er muligt.

.

Kontakt altid brandvæsenet på 112, hvis der opstår brand.

Alarmer brandvæsenet så hurtigt som muligt.

Alarmer hvad I skal bruge: brandvæsen, ambulance og/eller politi.

Oplys hvilket telefonnummer, der ringes der fra?

Hvad er sket og, hvor brænder det (adresse)?

Hvor mange tilskadekomne er der?

Følg rådgivning fra brandvæsenet.

.

Indkøbes der brandslukningsudstyr, så læs altid manualen på brandslukningsudstyret grundigt og opbevar manualen tæt på udstyret. Opklar altid eventuelle spørgsmål til brandslukningsudstyrets funktion og anvendelse ved henvendelse til producenten af det indkøbte brandslukningsudstyr.

Vi anbefaler at brandslukningsinstrukser hænges op flere steder ved brandslukningsudstyr og ved flugtveje.

Køb ildslukker her >>

Køb brandtæppe her >>

Køb røgalarm her >>

Michael René

Lektor på det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet og kendt fra DR1, DR2 og TV2 samt diverse radiokanaler, hvor han giver gode råd om hygiejne m.m. Her er vi så heldige at have ham som ekspert indenfor rengøringstips til boligen. Du kan finde endnu flere af hans tips i bogen: Håndbog i praktisk hjælp. Du kan også følge ham på Google+

Recent Content