Derfor bør du jævnligt rense dine tagrender


Efteråret er ved at være over os. Bladene falder af træerne, og det betyder fyldte tagrender når regnen sætter ind. Du tror måske, at en fyldt tagrend blot gøre det svære for vandet at løbe ned i afløbet, men faktisk kan konsekvenserne ved en alt for fyldt tagrend være langt større. Derudover har Danmark de seneste år set større regnfald end normalt, og derfor er tagrender der effektivt kan aflede regnvandet vigtigere end nogensinde før. I denne artikel vil vi forklare, hvad konsekvenserne kan være, hvis du ikke renser dig tagrend, samt give dig en række tips til, hvordan du så i praksis bør rense den for at udgå disse problemer.

Du risikerer disse skader

Hvis din tagrende ikke holdes ren så der er fri passage for blade både ved udløbet, i selve tagrenden og ned til kloakken, så risikerer du, at det vand som skulle have været kanaliseret ned i kloakken i stedet falder ned på huset og derved gør kritisk skade.

Der findes to kritiske skader som kan opstå, hvis vandet fra tagrenden rammer huset i stedet for at ryge ned i kloakken:

 1. Skimmelsvamp

Skimmelsvamp starter typisk på indermuren, men kan hurtigt brede sig til væggen indenfor, hvor der er lunt og godt. Skimmelsvamp ”gror” og man vil typisk kunne se svampen brede sig på vægge, hvor muren har været udsat for fugt. Skimmelsvampe er usunde for mennesker, specielt for personer med allergi og astma.

 1. Skader på facaden

Skader på facaden kan dække over mange ting. I denne sammenhæng kan skader fra regnvand være revner i muren og afskalning / nedbrydning af malede facader.

De to ovennævnte skader kan ramme tre forskellige steder på huset, da disse er udsat i forhold til vand fra tagrenden:

 1. Ydremuren på huset
 2. Vinduer og døre
 3. Tagets udhæng

Alle disse området kan tage skade, hvis regnvandet ikke afledes korrekt.

Skimmelsvampen opstår, hvis du har revner i husets ydre mure. Her kan fugten komme ind og danne fugt i hele ydervægskonstruktionen, hvilket i sidste ende kan medføre skimmelsvamp.

Derudover kan du også i værste tilfælde risikere, at dit husfundament eller kælder bliver ramt af vandskader, hvis din regnvandsbrønd er stoppet til. Derfor er det også vigtigt, at holde brønden fri for blade, så regnvandet ikke løber over og ned i husets fundament eller kælder.

Der findes en række måder, hvorpå du nemt kan rense din tagrend. Disse fortæller vi mere om i næste afsnit.

Sådan undgår du skaderne

Herunder finder du en række tips til, hvordan du skal holde din tagrend ren og hvad du ellers bør være opmærksom på.

 • Brug en lille graveske til at fjerne blade, slam og gene.
 • Fastgroet snavs kan fjernes med en stiv børste eller lignende.
 • Tagrenden skal efterfølgende spules grundigt.
 • Tjek derudover:
  • Om der er fri passage i nedløbsrøret
  • Om tagrenderne sidder korrekt så de opfanger vandet (kan afprøves ved at spule taget og se om det drypper udover eller ned i tagrenden når vandet løbet ned fra taget).
  • Om dine tagrender er tætte. Det er vigtigt at tagrenderne er tætte, da der ellers kan løbe vand ud af dem og ned på facaden, vinduer og døre.

Når du renser dine tagrender, så er der ydermere vigtigt, at ud ikke støtter stigen direkte på tagrende, da det kan gøre den skæv og bøjet. For at undgå dette kan du lægge et bræt i tagrenden der hvor du stiller stigen. På den måde afstiver du tagrenden og forhindre derved en skævvridning. Har du ikke en stykke træ du kan ligge i tagrenden som passer præcist med tagrendens bredde kan du med fordel stille stige op af rendejernen, da disse bedre kan holde til vægten fra en stige.

Følger du disse råd hvert efterår, så burde du ikke være i farezonen for vandskader. Hvis du ikke ønsker at gøre dette stykke arbejde selv, så findes der masser af udbydere i Danmark som tilbyder rensning af tagrender til en ganske overkommelig pris. Tagrenseren kommer typisk når du er på arbejdet og kan ofte lukke sig selv ind, og derfor behøver du ikke tænker på at være hjemme når dine tagrender skal renses.

Vi håber at du kunne bruge denne guide – ha et godt efterår!

Rolf Hansen

I 2013 købte Rolf Hansen hus. Mange af hans indlæg er derfor baseret på de erfaringer og informationer han opnår i den forbindelse. Håber du kan bruge hans erfaringer og gode råd! Følg ham på Google+

Recent Content