Hvordan ved du, om der er asbest i din bolig?


I mange bygninger, der er opført før 1988 kan man finde asbest. Det kan findes i alt fra villaer, kontorbygninger og lejlighedskomplekser, samt flere andre bygningstyper. Efter mange år hvor man prøvede at få fjernet asbest fra produktionen af produkter til byggeindustrien, forbød man i 1988 endeligt materialet, og det vil derfor ikke være at finde i boliger eller andre bygninger opført herefter.

Årsagen er, at det sundhedsskadelige materiale blev brugt i en meget lang række bygningsmaterialer. Nogle af de meste kendte og omtalte asbestholdige materialer er eternittagplader. Denne form for tagplader blev meget ofte brugt som tagløsning op gennem 60’erne og 70’erne, som et billigt alternativ til tegl. Men eternittagplader er kun én af mange forskellige materialer, der tidligere er brugt til byggeri, der kan indeholde asbest. Derudover indeholder en lang række typer isolering, loftsplader og gulvbelægninger også asbest, men der er mange flere ældre bygningsmaterialer, som fx lister og rør, der har materialet i sig.

Hvorfor er asbest farligt?

Asbest har et dårligt ry, og det er ikke underligt, for man kan blive meget syg, hvis man indånder asbestfibre, også kendt som asbeststøv. Indånding af fibrene, i nogle tilfælde endda også ved kort påvirkning, kan resultere i en af flere alvorlige lungesygdomme, heriblandt lungehindekræft. Så man skal have respekt for materialet.

Du kan ikke se asbeststøvet, da det består af bittesmå nålelignende partikler, der kommer ind i kroppen via luftvejene. Det kan hverken ses eller mærkes, men kan have store helbredsmæssige omkostninger, hvis man skulle være uheldig at blive udsat for det.

Men det er vigtigt at forstå, at problemet først opstår i det øjeblik en tagplade, loftplade eller andet materiale der indeholder asbestfibre bliver beskadiget.

Det vil sige, at du som udgangspunkt ikke bliver syg af at opholde dig i en bygning, hvor der delvist er byggematerialer med asbest i. Det er dog klart, at ældre og slidte bygningsdele har en langt større risiko for skader og defekter, og derfor bør disse udskiftes hurtigst muligt.

Og det er netop ved udskiftning, rengøring eller reparation, at man i høj grad skal være opmærksom, for det er her man kan blive udsat for det meget helbredsskadelige asbeststøv.

Hvordan fjerner man asbest?

Problemet med asbeststøv opstår, når bygningsdele der indeholder materialet brækkes, skæres eller ridses i, og her kan selv en lidt grundig rengøring være nok til at frigive de farlige støvpartikler.

Derfor skal der professionelle ind over, når der skal ombygges eller nedrives i dele af en bygning, der kan indeholde det farlige asbest.

Og har du bygningsdele indeholdende asbest, der skal repareres, bør du i stedet altid få udskiftet disse dele. Eksempelvis bør du skrifte hele loftspladen, hvis den er beskadiget, fremfor at forsøge at reparere den.

Det betyder også, at du altså heller ikke må bore i disse materialer, du kan altså ikke montere noget i dem, eller skære noget ud af dem uden risiko.

Sådan finder du ud af, om du har asbest i din bolig.

Du kan ikke se på et materiale, om det indeholder asbest. Der skal bruges nogle helt specifikke fremgangsmåder, både når man skal finde asbesten i boligen, og når man efterfølgende skal håndtere den.

Så har du mistanke om asbest i din bolig, eller er du tvivl, skal du først og fremmest sikre dig, om der ér tale om asbest. Er bygningsdelen opført eller renoveret før 1988, er det en rigtigt god idé at få materialet undersøgt, inden du foretager dig andet. Er din bolig opført efter 1988, og ikke har været repareret eller ombygget med genanvendelsesmaterialer efterfølgende, behøver du ikke får undersøgt de bygningsdele, der skal foretages ændringer ved.

Du kan læse mere her >>

Skal du have en eller flere dele af din bolig testet for, om de indeholder bygningsdele med asbest, skal du have lavet en såkaldt prøvetagning. En prøvetagning udføres normalt af specialister indenfor området, hvilket bestemt er anbefalelsesværdigt, grundet de tidligere nævnte helbredsmæssige risici. Du har dog også mulighed for at gøre det selv, men det kræver en at en række forholdsregler overholdes, der anvises af de omtalte prøvetagningsspecialister.

Efter prøvetagningen skal det materiale, der er udtaget fra boligen sendes til et laboratorium, der tester det for indehold af asbest. Skulle det indeholde asbest, skal der en asbestsanering til før arbejdet med byggeriet kan påbegyndes.

Rolf Hansen

I 2013 købte Rolf Hansen hus. Mange af hans indlæg er derfor baseret på de erfaringer og informationer han opnår i den forbindelse. Håber du kan bruge hans erfaringer og gode råd! Følg ham på Google+

Recent Content