Oliefyr – Frist for skift af dit oliefyr


Trænger dit oliefyr til at blive skiftet? Så er det ved at være sidste frist for at kunne skifte fyret. 1. jan. 2016, der lukkes muligheden for at indehavere af oliefyr kan skifte deres gamle oliefyr. Den nye varme skal komme fra fjernvarme og/eller naturgas. Det forudsætter naturligvis, at du bor i nærheden af både fjernvarme og naturgas.

Klik og modtag op til 3 håndværkertilbud på din byggeopgave >>

Hvad laver dit oliefyr?

Dit oliefyr producerer varme til din lejlighed eller dit hus ved at varme olie op og brænde det af. Olien pumpes ind i det varme forbrændingsenhed, hvor der produceres aerosoler, som blandes med atmosfærisk luft og antændes. Når olien brændes af i dit oliefyrs varmekedel, så anvendes den udviklede varme til opvarmning af vand, som kan opvarme vand til dine radiatorer, gulvvarme samt vandet i dine varmtvandshaner på badeværelset.

.

Skift af oliefyr, gasfyr og varmtvandsbeholdere

I kan overveje at skifte jeres oliefyr eller overvej at skifte jeres gasfyr ud med et nyere og mere energibesparende af slagsen samt et mere miljøvenligt fyr. I skal dog regne med at have en fyret en række år før I tjener den samlede udgift hjem, men energiinvesteringer kan blive ganske fornuftige på sigt. Herunder kan I læse mere om modeller indenfor hhv. gasfyr, oliefyr og se et udvalg af varmtvandsbeholdere.

oliekedelvarmtvandsbeholder2

Læs mere om gasfyr, oliefyr og varmtvandsbeholdere her >>

.

Fossile brændsler og miljø

Der findes en lang række fossile brændsler i forskellige typer af forbrændingsanlæg. Fossile brændsler kan være alt lige fra tørv, brunkul, olie, kul, olieskifer, tjæresand og naturgas

I en rapport fra miljøstyrelsen (MST, 2002) beskrives tjærestoffer som kilde til forurening af jord. En af de faktorer, der omtales er distribution af tjærestoffer som eks. PAH, som er en forkortelse af Polycycliske Aromatiske Hydrocarboner og PAH findes naturligt i fossile brændsler som stenkul og olie som eks. dieselolie, fyringsolie, smøreolie, motorolie og benzin og dette frigives under opvarmning. PAH produceres også som følge af en ikke fuldstændig forbrænding af stenkul, olie, plantemateriale og træ (MST, 2002). Derfor giver det mening at optimere oliefyret, så forbruget af fyringsolie mindskes mest muligt og så eventuelle rester fra kedlen ikke undslipper til atmosfære og begynder at cirkulerer i naturen. Eksempelvis så kan brændere på ældre oliefyr godt sidde på forsiden af kedlen, mens moderne og mere tidssvarende oliefyr, der er forbrænderen indbygget i selve fyret.

.

håndværkertilbud

Få op til 3 håndværkertilbud på udskiftning og installation af eks. dit nye oliefyr her >>

.

Kilder

MST, 2002. Kilder til jordforurening med tjære, herunder benzo(a)pyren i Danmark. Miljøprojekt nr. 728, 2002. Miljøministeriet og Miljøstyrelsen [Citeret d. 14. sep. 2015]. Link: http://www2.mst.dk/common/Udgivramme/Frame.asp?http://www2.mst.dk/udgiv/Publikationer/2002/87-7972-303-9/html/samfat.htm

 

Michael René

Lektor på det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet og kendt fra DR1, DR2 og TV2 samt diverse radiokanaler, hvor han giver gode råd om hygiejne m.m. Her er vi så heldige at have ham som ekspert indenfor rengøringstips til boligen. Du kan finde endnu flere af hans tips i bogen: Håndbog i praktisk hjælp. Du kan også følge ham på Google+

Recent Content