Skal du have nyt gulv? Sådan kan du lægge dit eget gulv


Dit gulv derhjemme trænger måske til en udskiftning eller du går måske og drømmer om nye flotte plankegulve? Der er mange ting der skal tages stilling til, når der skal vælges et nyt og ikke mindst, hvordan skal man installere gulvet, når det ankommer. Vi har selv overværet et stort gulvprojekt, og giver de gode råd videre i denne guide.

.

Udstyr til at skære og lægge dit gulv

Der skal bruges en masse udstyr, når der skal lægges gulv. Meget af udstyret er standardudstyr i mange hjem og resterende udstyr kan købes i de fleste butikker med håndværkerudstyr. Det er en fordel at være to til at lægge det nye gulv, da der er mange store løft af store træplanker og justering af træet, så det kan monteres perfekt. Ud over træplanker, er følgende udstyr meget brugbart til når der skal lægges gulv:

1. Bore og skruemaskiner, læs mere her >>…..
En god skrue- og bore maskine er alfa og omega, når der skal monteres gulv.

2. Kap- og geringssav, læs mere her >>…..
En kap- og geringssav er god til at save dine gulvplanker pænt over uden at kanten bliver flosset. Plankerne kan spændes fast og saves effektivt over med denne type sav. Der findes også varianter, der kan indstilles, så plankerne kan saves i en specifikt vinkel. Klik og se mange flere kap- og geringssave her >>

3. Rundsav, læs mere her >>

En god rundsav er også en mulighed, når der skal lægges gulv. Ovenstående kap- og geringssav er dog at foretrække, da denne mere simple rundsav kræver, at man kan skære helt lige manuelt. Når det er sagt, så er fordelen ved denne type rundsav, at den kan indstilles, så den kan skære til en forudindstillet dybde, hvilket anvendes, hvis du nu møder eks. et kobberrør med ledninger og strøm under gulvet, som forudsætter, at vi snitter og udhuler en rille i det nye gulv på undersiden af træet, så der kan laves plads til disse ekstra elementer, så gulvplankerne kan monteres helt tæt og fint. Man kan af og til finde sådanne installationer uventet, når der skal lægges gulv i boliger. Se det store udvalg af rundsave her >>

.

4. Gulvskruer 50 og 70 mm.

I det gulvprojekt vi fulgte anvendte vi en særlig type gulvskruer, i størrelsen 50 og 70 mm, med to gevind og et glat stykke midt i skruen. Disse skruer var meget effektive til at fastmontere gulvplankerne solidt. Der er jo heller ikke grund til, at der er gevind i det stykke man skruer skruen ned i mellem gulvplankerne og træet i lægterne. Det stykke som metal T-stykket fylder i diameter i lægterne bør svare nogenlunde til det stykke midt på skruen uden gevind.

.

5. Koben, se flere koben her >>………………………koben

Et koben anvendes til at skubbe samlinger af gulvplanker sammen inden på midten af gulvet. Kobenet placeres mellem væg og den endestillet gulvplanke mod væggen. Dernæst sættes alle planker i spænd hele vejen ned langs den planke, der arbejdes på at montere og sluttelig masses planken endestillet mod væggen med kobenet så samlingen på midten af gulvet bliver helt tæt.

Kobenet er heller ikke til at undvære, når det nuværende plankegulv som skal skiftes skal fjernes, der er et godt koben uundværligt.

6. Rockwool, læs mere >>…..

Det kan være en god idé at isolere et eventuelt mellemrum mellem lægterne og ned mod det murede gulv ned til kælderen eller underboen. Køb Rockwoolen i den passende tykkelse og skær det til med en sav eller en speciel Rockwoolkniv til at skære i Rockwool og husk at anvend gode handsker.

.

7. Tommestok, læs mere >>…..Tommestok

Et værktøj, som eksempelvis en tommestok, til at måle med er også alfa og omega for montering af gulvet.

8. Sandpapir (slibepapir), læs mere >>…..Sandpapir2Sandpapir

Sandpapir (slibepapir) bruges til at slibe samlingerne inden gulvplankerne samles. Det er en god idé at lave en testklods til at tjekke om plankernes not og fjer er jævne uden eventuelle rester af harpiks eller øvrig modstand, som kan forhindre og drille når gulvplankerne skal hammeres sammen. Sandpapir (slibepapir) er godt til at slibe i de områder, hvor samlingerne (not og fjer) ikke er 100 % jævne. Vi anbefaler fint sandpapir omkring korn 180 til korn 240 og en slibeklods til at montere sandpapiret (slibepapiret) og slibe med.

9. Spændetvinge, læs mere  og Donkrafte, læs mere donkraft

En spændetvinge er sammen med donkrafte en rigtig løsning til at sætte gulvplankerne i spænd, når plankerne skal monteres. Det er en meget god idé at bruge monteringsklodser for ikke at ødelægger samlingerne på de nye gulvplanker. Det afhænger dog lidt af hvilke spændetvinger, der anvendes og hvor meget bræderne skal spændes op for at få en tæt samling. Vi brugte primært kun monteringsklodser i det område, hvor vi brugte donkrafte og ikke mellem gulvbrædder og spændetvinger, men prøv jer lidt frem. Se eksempel herunder.

.

10. Tømrerblyant, læs mere >>…..

En god blyant er uundværlig, når der arbejdes med træ.

.

11. Lister, læs mere >>

Det anbefales, at montere tynde finerlister i størrelsen ca. 2. mm. høje og 8. til 10. mm. brede ovenpå lægterne på gulvet efterfulgt af murpap for at hindre, at det trægulv, der monteres på lægterne kommer til at knirke.

12. Murpap fra Icopal, læs mere >>….. 

Murpap anvendes efter lægter, tynde finer plader og placeres i hele lægternes længde i rummet fra væg til væg for sammen med de tynde finerplader, at hindre at gulvet kommer til at knirke.

.

13. Trælim, læs mere >>

Trælim anvendes til at lime enderne af træstykkerne sammen i samlingerne på midten af gulvet. Lim not og fjer og skynd jer at hægte gulvplankerne sammen inden limen tørre. Not er “han-delen” af planken og fjer er den hule rende/rille af træstykket dvs. “hun-delen” af planken.

.14. Flexrør til ledninger under gulv, læs mere >>…..

Inden du går i gang med at lægge trægulvet, så overvej om du har behov for at få lagt strøm under gulvet, hvis dette er tilfældet, så kan Flexrør være en løsning til at føre ledninger under gulvet. Det var i hvert fald den løsning som vi anvendte i det store gulvprojekt vi fulgte. Husk at binde flexrøret fast i hver ende af gulvet, så du ikke under arbejdet med gulvet kommer til at trække flexrøret ned under gulvet.

.

Læs vores fine artikel om valg af gulvtype her >>

.

Guide: Sådan lægger du dit gulv selv

Vi har været med ude på et kæmpe gulvprojekt og her får I vores gode råd og erfaringer fra og under projektet.

.

1. Styr på udstyret, målene og valg af gulvtype

Der skal måles op, vælges gulvtype og indkøbes udstyr til montering. Brug eventuelt en tommestok eller mål nemt op med en lasermåler >>

Bosch laser afstandsmåler

.

2. Overvej muligheden for at trække strøm og øvrige elektroniske kabler under gulvet.

Inden du starter på gulvet, bør du overveje om eventuelle strøminstallationer langs paneler eventuelt bør føres under gulvet, samt om du har behov for øvrige kabler, lyd og ledninger ført fra den ene del af rummet til den anden del af rummet. Rådfør dig med din elektriker og læg og placer eventuelle flexrør eller øvrige materialer til diverse kabling under gulvet. Lad ALTID en autoriseret elektriker lave arbejdet med føring af kabler og nøjes med at føre diverse flexrør mm. efter rådgivning med din elektriker.

.

3. Tøm de pågældende rum helt inden I starter.

Inden du fjerner det gamle gulv med et koben, så sørg for at tømme rummet for materialer og inventar, hvis det er muligt. Snak eventuelt med naboer og familiemedlemmer om du/I ikke kan få mulighed for opmagasinering, mens I monterer det nye gulv. Det er meget nemmere at tømme rummene før I starter i stedet for at skulle flytte alt inventar frem og tilbage, når I først er i gang.

4

4. Gode råd inden du fjerner det gamle gulv.

Pas på ikke at træde mellem lægterne på gulvet, så ender du nede i kælderen eller hos underboen, hvis du er rigtig uheldig. Træd kun på lægterne, i de områder, hvor de gamle gulvplanker er fjernet.

.

5. Læg gulvet – trin 1.

Dertil er det en god idé og sund fornuft at gøre en stor dyd ud af at få placeret de første gulvplanker, så de er placeret 100 % i vater i forhold til de to langsider af vægge.

Husk at montere finerlister og murpap langs lægterne i gulvet samt Rockwool i hulrummene mellem lægterne.

Indledningsvis er der flere måder at lægge gulvet på. En metode er at placere en planke med dobbelt not (han) en til to meter inde i rummet og placere denne planke 100 % i vater og vinkel i forhold til de to parallelle vægge. På den måde kan gulvet lægges færdigt fra døren af og de første par metre ind i rummet. Dette er oftest en god idé, hvis der er behov for at skære mange skæve kanter af gulvplankerne mod døren, hvis det er en stue med en skrå væg i det område omkring døren. Herefter kan gulvet lægges fra planken med den dobbelte not og hen mod den ende af gulvet med døren først. Fjern det gamle gulv trinvist og ikke på en gang.

Dernæst kan gulvet lægges den anden vej, men vær opmærksom på at placere gulvet i vinkel, så gulvet ikke trækker skævt fra planken med den dobbelte not og frem mod endevæggen.

Placer en serie af tæpper, pap – eventuelt flyttekasser o.lign. beskyttende materiale på det nye bare gulv, så du ikke får lavet mærker i det nye fine ubehandlede gulv.

.

6. Læg gulvet – trin 2.

Når der er målt op og den første planke er monteret fra væg til væg, så skal gulvplanken skrues godt fast. Brug et lille træbor til at bore et lille hul i en 45 graders vinkel igennem noten, når gulvet skal monteres på lægterne. Er der knaster i gulvplankerne er det en fordel at forbore knasterne lidt med et træbor, så træet ikke flækker, når plankerne skrues i.

Derefter skal gulvet skrues fast i lægterne med en særlig type skruer i størrelsen 50 og/eller 70 mm. betinget af, hvor stærk boremaskine du har, og hvor dybe lægterne er.

Bemærk at hvis plankerne ikke er lange nok til at nå fra væg til væg, så kan plankerne placeres forskudt, så der kommer et overlap af plankerne med ca. 120 cm. På den måde stabiliseres gulvet bedre. Se et forsøg på en illustration med bogstaver herunder, X’er er de lange planker og Y’er er de tilskårede korte planker. Placer de lange og de korte skiftevis og monter den første hele planke fra væg til væg. Lim eventuelt to planker sammen for at nå fra væg til væg på tværs i rummet (X og Y).

Overlap af planker 120 cm

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY

YYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Overlap af planker 120 cm

.

7. Læg gulvet – trin 3.

Er der som nævnt ovenfor brug for at lime to planker sammen på langs, så mål op og vær opmærksom på at når plankerne klemmes sammen så forsvinder “noten” ind i det andet stykke træ. Mål op med tommestok og blyant og placer de to planker på langs med en fingerspids bredde i hver ende langs væggen og skub de to gulvplanker sammen ved at bruge et koben mellem brættet og endevæggen. Dette gøres bedst, hvis I er et par stykker til at holde styr på plankerne. Ellers kan I starte med at spænde det første træstykke op mod det gamle trægulv med spændetvinger og/eller donkrafte.

.

8. Læg gulvet – trin 4.

Placer første række af de næste træplanker efter en ny opmåling. Vær opmærksom på at dine vægge kan være skæve, så mål op hver gang. Brug evt. en lasermåler.

Lav Desuden en lille “Banke-klods” som kan monteres på not eller fjer og monter den, når du har spændt dine gulvplanker op med donkrafte og/eller spændetvinger og bank på klodsen med en hammer, når der er behov for at tvinge en planke på plads det sidste stykke. Sav en bankeklods i en størrelse omkring 8 x 12 cm eller efter behov. Brug de træstykker du allerede måtte have liggende i overskud efter at have målt og savet din første gulvplanke til. Lav en bankeklods, der passer ind i “fjer” (hun) og i not (han).

.

9. Læg gulvet – trin 5.

Læg gulvet planke for planke fra væg til væg og brug så vidt det er muligt en hjælpende hånd fra familie, venne- eller venindekredsen. Det er meget forskelligt, hvor lang det tager at lægge et gulv, men regn med et par dage pr. rum, hvis det er et simpelt rum uden for mange skæve hjørner og øvrige udfordringer ellers regn med en lille uges tid ca. 5 til 7 dage for et rum på ca. 7 x  5 meter.

Husk at lad der være lidt plads svarende til en meget smal fingers bredde hele vejen rundt langs væggene. Monter lister og karme så denne åbe kant dækkes hele vejen rundt i rummene og sørg for at få eventuelle flexrør strukket ud under gulvet og bestil en elektriker til at løse trækning af kabler, ledninger og øvrigt elektrisk arbejde.

.

Michael René

Lektor på det Sundhedsfaglige og Teknologiske Fakultet og kendt fra DR1, DR2 og TV2 samt diverse radiokanaler, hvor han giver gode råd om hygiejne m.m. Her er vi så heldige at have ham som ekspert indenfor rengøringstips til boligen. Du kan finde endnu flere af hans tips i bogen: Håndbog i praktisk hjælp. Du kan også følge ham på Google+

Recent Content