Solcelleanlæg er momspligtig virksomhed


Skat har i starten af året givet flere ejere af solcelleanlæg besked på at det ikke er mompligtig virksomhed at have solceller på sit tag. Nu kommer EU’s generaladvokat tilsyneladende ejere af solcelleanlæg til undsætning. I en retsag i Østrig, er generaladvokaten nemlig kommet frem til en helt anden afgørelse.

Momsregning til solcelleejere

Tilabge i 2013 kunne bl.a. EPN berette at skatterådet havde vurderet at salg via elnettet, hvis man havde overskydende strøm fra sine solceller, ikke blev anset som en selvstændig økonomisk virksomhed, og derfor ikke kunne trække moms fra. Den østrigske boligejer, Thomas Fuchs, har tilbage i 2005 fået installeret solenergi på sit tag, hvilket han ikke oplagre på nogen måde, og han sælger derfor alt sit overskydende el på elnettet, hvorefter han køber el tilbage til eget brug. Da han ikke fik lov til at trække momsen fra, klagede han, og har altså nu fået en afgørelse fra generaladvokaten, der giver ham et i at det er momspligtig virksomhed.

Dette betyder ikke nødvendigvis at EU-domstolen når frem til samme resultat som generaladvokaten, men meget kan tyde på det. Der er rigtig mange ligheder mellem den Østriske sag, og den måde som det er skruet sammen her i Danmark, hvorfor meget tyder på at det i fremtiden stadig vil være muligt at trække moms fra, hvis du har installeret solceller på taget af din bolig.

 

Rolf Hansen

I 2013 købte Rolf Hansen hus. Mange af hans indlæg er derfor baseret på de erfaringer og informationer han opnår i den forbindelse. Håber du kan bruge hans erfaringer og gode råd! Følg ham på Google+

Recent Content