Valg af hulmursisolering


Langt de fleste huse der er bygget et sted mellem 1900 og 1980 er ikke hulmursisoleret. I dag er varmepriserne meget højere end de var førhen, og der er derfor mange penge at svare ved at få isoleret sin bolig ordenligt. Opvarmning af boliger, udgør i dag mere end halvdelen af det samlede forbrug af energi i Danmark. Kan der skæres lidt i varmeforbruget i ens bolig, er det derfor noget der mærkbart i ens dagelige økonomi.

Du kan få 3 tilbud på isolering her

Isolering af hulmur

I de fleste tilfælde er hulmursisolering en rigtig nem måde at få foretage efterisolering af ydervægge på. Isoleringsmaterialerne blæses ind mellem formur og bagmur, efter man har fjernet en enkelt mursten.

Det eneste besværlige ved en hulmursisolering er groft sagt den forundersøgelse der skal til for at tjekke at murene kan holde til det. Det er vigtigt at få undersøgt, da ikke alle mure er egnet til hulmursisoleringen. I nogle tilfælde suger ydervæggen vand, hvilket kan give frostskader, hvis der ikke længere cirkulere varme rundt i konstruktionen. Dette kan også have indflydelse på hvilken form for materiale du skal vælge til hulmursisoleringen.

Selvom hulmursisolering er en nem måde at få efterisoleret, så er det vigtigt at både forundersøgelser og selve hulmursisoleringen bliver foretaget af en professionel, og derfor ikke noget du selv kan klare.

Der er mange forskellige materialer at vælge mellem, når der skal isoleres hulmur. Tre egenskaber har materialerne dog generelt tilfælles. Det første er at det er et let materiale. Det luften i selve materialet der har den isolerende virkning, og overordnet kan siges, at desto mere luft der i materiale desto bedre. Den anden egenskab er, at materialet i sig selv skal være dårlig til at lede varme. Tredje ting som de har tilfældes er at de er granuleret. Det betyder at det er meget små stykker af materiales, for at det kan hældes eller blæses ind mellem murene.

Alle isoleringsmaterialer skal leve op til krav fra bygningsreglementet om brandsikkerhed, modstandsdygtighed over for fugt og selvfølgelig isoleringsevne. I det næste beskrives materialer du kan vælge til hulmursisolering.

De traditionelle materialer til hulmursisolering

De mest anvendte former for materiale til hulmursisolering er mineraluld (stenuld og glasuld) og flamingo (polystyren).

Mineralduld

Både stenuld og glasud er materialer hvor der er blevet spundet tynde fibre af enten smeltet sten eller smeltet glas. Det ligner på mange måder candyfloss. De fleste kender stenuld som Rockwool. Det gælder for begge materialer, at de er vandafvisende, ikke kan brænde og at de har ganske gode isolerende egenskaber.

Flamingo

Flamingo, eller som det egentlig hedder ekspanderbart polystyren (EPS), er lavet af et produkt lavet af oliebaseret plast. Det vil sige, at det er fremstillet af genbrugsplast, som er pustet op, så det er indeholder helt op til 98 % luft. I Danmark er dette et brændfarligt produkt, da man ikke tilsætter brandhæmmere for at undgå at det skal kunne udvikle giftig røg i forbindelse med brand. Derfor skal man også være varsom med at bruge dette materialer i andet end brandsikre konstruktioner, som f.eks. hulmure. Hvis du har eller får flamingo blæst ind i hulmure, skal du derudover være varsom med at bore huller i vægge tilstødende hulrummet, da flamingo-kuglerne ellers kan løbe ud.

Alternative materialer til hulmursisolering

De to ovennævnte materialer til isolering, er måske ikke de mest miljøbeviste valg. Både fremstilling, bortskaffelse og sundhed i forbindelse med opsætning af isoleringen med ovenstående produkter har været diskuteret en del. Derfor er der også blevet forsket og arbejdet en del med at forbedre alternative materialer til isolering. Dette betyder at mange alternative materialer anses som mindst lige så gode til at isolere som de mere traditionelle hulmursisoleringsmaterialer.

Flere af de alternative materialer til isolering, kan dog ikke bruges til hulmursisolering, da det kun er materialer der kan granuleres som kan bruges til efterisolering af hulmure. Dette betyder, at de ellers ganske populære isoleringsmaterialer halm og høruld, ikke kan bruges til hulmursisolering, da de kun fås i ruller og plader. Du kan heller ikke bruge træfiberisolering, selvom du kan få det granuleret. Her er problemet i stedet at materialet ikke fungere sammen med fugt.

Papirisolering

Den mest brugt alternative isoleringsform til hulmur er papirisolering. Papirisolering er alvet af genbrugspapir. Du tænker nok at papir er brandfarligt, men dette er en af de punkter der er blevet arbejdet med, og papirisolering er faktisk ikke brandfarligt, da man har tilført forskellige salte m.m. for at brandhæmmende. Disse påvirker også at der er minimal risiko for at mikroorganismer angriber papiret.

Dette er måske den mest miljøvenlige hulmursisolering der findes. Produktionen af isoleringen er miljøvenlig, og det samme gælder eventuel bortskaffelse af det senere hen, da det er biologisk nedbrydeligt.

Matrialet kaldes også for papiruld, og er genialt til mange isoleringsformål. Det egner sig i særdeles ned til isolering af eksisterende hulmur fordi det har en unik evne til at lægge sig i revner og sprækker, som man fx. Ikke kan lukke med mere traditionelle isoleringsbats. Hos Hotpaper.dk er man eksperter i isolering af hulmur med papiruld, og blandt de første firma’er på det danske marked, som arbejdede med produktet.

Perlite

Perlite er lavet af en vulkansk sten. Stenen bliver varmebehandlet, og i den process bobler det op og bliver op til hele 20 gange større end oprindeligt. Isoleringsmaterialet er et granulat som mest af alt ligner groft salt. Perlite er brandhæmmende og mikroorganismer som svamp og skimmel vil ikke angribe det. Perlite kræver en hel del energi at lave, men til gengæld kan det genanvendes eller bruges til jordforbedring. En af grundene til at det ikke bliver brugt mere end det gør, er at prisen for perlite er i den høje ende.

Tjek om din bolig er hulmursisoleret

Mange boligejere ved faktisk ikke om de har et hus der er hulmursisoleret eller ej. I nogle tilfælde er det ganske nemt at finde ud af. Gå en tur rundt om huset, og tjek grundigt om du nogle steder kan se hvor hulmursisoleringen kan være blevet pustet ind. Ellers kan du også måle murens tykkelse, og bagefter bure et lille hul for at tjekke om der er blevet isoleret i hulrummet.

Derfor skal du isolerer hulmur i dit hus

Der er flere fordele ved at hulmursisolere ens bolig. Den største er selvfølgelig at du spare en masse penge på varmeregningen. Dette kan være ganske store beløb! Men dertil er det også værd at næven at væggene bliver lune, der bliver mindre træk i huset, det bliver nemmere at holde temperaturen i bolige på et konstant niveau, mindre risiko for skimmelsvamp og at du spare miljøet for en del CO2.

Sidst men ikke mindst, så er det også værd at nævne at huse som har fået foretaget en god hulmursisolering er nemmere at sælge. Huse skal energimærkes, når de skal sælges, og da hulmursisoleringen vil hjælpe på varmeforbruget, så vil et godt isoleret hus også være nemmere at sælge.

Hurtigt tjent ind

En investering i hulmursisolering, er ofte tjent hurtigt ind igen. Normalt vil det ikke tage mere end 1-3 år at tjene investeringen hjem igen. Dette er meget hurtigere end de fleste investeringer du kan foretage i hjemmet eller nogle andre steder.

Hvor hurtigt kommer selvfølgelig an på valg af hulmursisolering og hvilken varmeform du har i din bolig.

Få en professionel til at komme og give dig et tilbud på hulmursisolering her

Rolf Hansen

I 2013 købte Rolf Hansen hus. Mange af hans indlæg er derfor baseret på de erfaringer og informationer han opnår i den forbindelse. Håber du kan bruge hans erfaringer og gode råd! Følg ham på Google+

Recent Content